OHŇOVZDORNOSŤ TREZOROV

Žiaruvzdornosť trezorov

Niektoré trezory sú odolné proti ohňu, proti žiaru, vysokým teplotám a vode vyskytujúce sa pri likvidácii požiaru.

Väčšina týchto ohňovzdorných trezorov je testovaná podľa normy EN 15659, alebo podľa švédskej normy NT Fire 017 Test. Ďalšie používané normy sú EN 1047 a MTC DIP 120-60 DM, ktorá je veľmi špecifická a rieši odolnosť dátových nosičov, dátových médií a dát.

Nie je žiadnou zvláštnosťou že niektoré trezory sú testované hneď v niekoľkých náročných ohňovzdorných skúškach. Niektoré normy upravujú ohňovzdornosť na papier, iné na dáta a dátové nosiče. Niektoré kombinované trezory prechádza aj viac ohňovzdornými testy podľa niekoľkých noriem.

Odolnosť trezoru proti ohňu sa meria na čas a teplotu

Ohňovzdorné trezory spĺňajú požiadavku žiaruvzdornosti a sú vždy certifikované v akreditovaných skúšobniach a laboratóriách. Základným rozdelením odolnosti trezoru je čas, po ktorý trezor odolá žiaru. Dĺžka sa uvádza v hodnotách 30, 60, 90 a 120 minút, pričom teplota vnútri trezoru nesmie po uvedenú dobu prekročiť povolenú hranicu. Test je pre rôzny obsah trezoru, od papierových dokumentov (max. Teplota 177 ° C) až po magnetické a digitálne médiá (max. Teplota 52 ° C).

Pádová skúška trezoru

Trezory testované žiaruvzdorným testom by mali zároveň spĺňať podmienky pádové skúšky, čo je simulácia pádu trezoru z výšky 9,1 metrov skrze poschodia horiacej budovy.

Nastavenia súborov cookie
Nastavenie súborov cookie, ktoré chcete používať
vždy aktívny
Nastavenia súborov cookie