PODMIENKY PRE ULOŽENIE ZBRANÍ

 

Ak ste majiteľom strelné zbrane, máte povinnosť podľa zákona č. 119/2002 Zb. o strelných zbraniach a strelive dodržiavať nasledujúce podmienky pre bezpečné uschovanie.

- Strelné zbrane do 2 kusov alebo strelivo do 500 nábojov - držiteľ zbraní a streliva je povinný tieto predmety vhodne zabezpečiť proti strate, odcudzeniu alebo zneužitiu.

- Strelné zbrane do 10 kusov alebo strelivo do 10 000 nábojov - držiteľ zbraní a streliva je povinný tieto predmety uložiť do uzamykateľnej oceľovej schránky alebo skrine či zvláštneho uzamykateľného zariadenia. Zvláštne uzamykateľné zariadenie musí spĺňať technické požiadavky, ktoré stanovuje vykonávací právny predpis.

Týmto právnym predpisom odpovedajú skrine na zbrane z našej ponuky.

 

- viac ako 10 kusov strelných zbraní alebo viac ako 10 000 nábojov - držiteľ zbraní a streliva je povinný zabezpečiť tieto predmety nasledujúcimi spôsobmi:

a) Tieto predmety uschovávať v uzamykateľnom skriňovom trezore - trezor musí spĺňať technické požiadavky ustanovené vykonávacím právnym predpisom.

b) Tieto predmety uschovávať v uzamknutej miestnosti alebo samostatne stojacom objekte - táto miestnosť aj objekt musí spĺňať technické požiadavky ustanovené vykonávacím právnym predpisom.

Týmto právnym predpisom odpovedajú trezory na zbrane z našej ponuky.

 

- viac ako 20 kusov strelných zbraní alebo viac ako 20 000 nábojov - držiteľ zbraní a streliva je povinný tieto predmety uložiť do uzamknutej miestnosti, samostatne stojacom objekte či komorovom trezore, ak spĺňajú technické požiadavky ustanovené vykonávacím právnym predpisom.

Týmto právnym predpisom zodpovedajú trezorové dvere z našej ponuky.

 

Podľa Nariadenia vlády č. 338/2002 Zb. V znení neskorších predpisov (374/2003 Zb.) O technických požiadavkách pre zabezpečenie přechovávaných zbraní či streliva sa za technicky spôsobilé a vhodné pre zabezpečenie uložených a uskladnených zbraní považuje:

a) Uzamykateľný skriňový trezor, ktorý spĺňa požiadavky pre skriňové trezory I. bezpečnostnej triedy podľa ČSN EN 1143-1.

b) Uzamykateľná oceľová skriňa alebo schránka, ktorý spĺňajú požiadavky I. bezpečnostnej triedy podľa ČSN EN 1143-1 a sú vybavené vysokobezpečnostním zámkom zaradeným do triedy A podľa STN EN 1300.

c) Uzamknutá miestnosť či samostatne stojace - "zvláštny objekt". Za zvláštne objekt je považovaný objekt, ktorý je vybavený trezorovým dverami, ktorý spĺňajú požiadavky pre trezorové dvere a komorové trezory I. bezpečnostnej triedy podľa normy STN EN 1143-1 alebo celoocelovým bezpečnostnými dverami.

 

SKRIŇA ALEBO TREZOR NA ZBRANE?

Každý majiteľ strelné zbrane je povinný podľa zákona uschovávať zbrane tak, aby nedošlo k ich zneužitiu alebo neoprávnenému použitiu. Výklad zákona jasne stanovuje za akých podmienok možno zbrane uchovávať a ako majú byť zabezpečené. Viac o uchovávaní strelných zbraní nájdete v podmienkach pre uloženie zbraní na našej úvodnej strane.

Samotný majiteľ si podľa počtu přechovávaných zbraní musí zaobstarať vhodný trezor alebo skriňa na zbrane čo mu ukladá zákon. Do počtu 10ks strelných zbraní je majiteľ zbraní si zaobstarať certifikovanú skriňa na zbrane, ktorá zodpovedá svojou konštrukciou a prevedením zákonné norme a je takto certifikovaná. V praxi väčšinou tieto skrine na zbrane sú certifikované v bezpečnostnej triede Z2 a zodpovedajú zákonné norme 15RU. Tieto skrine na zbrane bývajú jednoplášťové a svojou konštrukciou dovoľujú uloženie predpísaného počtu zbraní do 10ks. Tieto skrine sú vyrábané tak, aby splnili zákonnú normu a prípadne boli vhodné na ukladanie streliva alebo ďalších menej cenných vecí. Náš trh je zaplavený celým radom týchto skríň, ktoré vyhovejú zákonné norme, ale ich otvorenie alebo odcudzenia je veľmi jednoduché a budúci majiteľ si tým vytvára do budúcnosti celý rad problémov. Pri nákupe takejto skrine by si každý mal dať pozor na hmotnosť skrine a výrobcu.

Niektoré výrobky sú predstavované ako skrine na zbrane, ale svojou konštrukciou pripomínajú šatňové skrinky. Nie vždy sa oplatí ušetriť pár sto korún za vyložený šmejd a v budúcnosti riešiť problémy s odcudzením zbraní. Rovnako je veľmi dôležité dbať na to, kde bola skriňa vyrobená a certifikovaná, nemusí sa vždy všetko zhodovať a môže dôjsť k neuznaniu certifikátu. Preto je vždy výhodnejšie kúpiť kvalitné skriňa na zbrane od zavedeného výrobcu ako vyhodiť peniaze za nekvalitné skriňu.

Trezor na zbrane je povinný si zaobstarať každý majiteľ strelných zbraní od 11-20ks. Ide už o trezor certifikovaný v I.bezpečnostní triede a takýto výrobok je už maximálne bezpečný a dokáže ochrániť svojmu majiteľovi aj ďalšie potrebné veci. Tieto trezory sa vyrábajú ako dvojplášťové a je možné ich označiť za maximálne bezpečné. Stretneme sa na našom trhu s kombinovanými alebo klasickými trezory na zbrane a každý budúci majiel má možnosť voľby.

Kombinované trezory sú určené na ukladanie zbraní a ďalších cenných vecí, napr. Hotovosti, dokumentov, pre ktoré má tento trezor vymedzený odkladacie plochy alebo poličky. Trezor na zbrane klasický je vhodný na ukladanie len zbraní a streliva a nekombinuje v sebe výhody kombinovaného trezoru. Opäť by sme pri výbere Trezru na zbrane mali dbať na pôvod trezoru a jeho certifikáciu. Nie všetky trezory na našom trhu zodpovedajú deklarovaným parametrom a požadavkům.Všem budúcim alebo súčasným majiteľom strelných zbraní na záver len zdôrazníme, že skriňa na zbrane sa vyhotovuje do 10ks strelných zbraní a svojou konštrukciou a bezpečnosťou sa zďaleka nevyrovná trezoru na zbrane, ktorý je vyrobený a certifikovaný k ako už spomínanému ukladaniu zbraní, tak aj ďalších cenných věcí.Pozor na nákup lacných skríň na zbrane a necertifikovaných trezorov, vyhnete sa prípadným problémom v budúcnosti.

V prípade nejasností, že vždy obráťte na svojho predajcu, ktorý Vás bude o tejto problematike informovať.

Nastavenia súborov cookie
Nastavenie súborov cookie, ktoré chcete používať
vždy aktívny
Nastavenia súborov cookie