TREZOR ALEBO SEJF?

 

Pod pojmom trezor alebo tiež sejf označujeme rôzne z hľadiska účelu značne podobné objekty, ktoré väčšinou slúžia na rovnaké alebo veľmi podobnému účelu - totiž k bezpečnému dlhodobému skladovanie cenných predmetov a hotovosti (peniaze, drahé kovy, umelecké diela, cenné listiny, dlhopisy, akcie, šperky, krátke a dlhé strelné zbrane, hodinky, dokumenty spiy, osobné doklady, obrazy, dátové nosiče a pod.).

TREZOR

Pod týmto označením sa vyrábajú a predávajú certifikované trezory, ktoré svojou konštrukciou zaručujú svojmu majiteľovi maximálnu bezpečnosť. Trezory sa vyrábajú ako dvojplášťové alebo aj trojplášťovej, čo znamená, že zloženie trezorové steny sa skladá z dvoch i viacerých oceľových plášťov vyplnených napr. Ohňovzdornou izoláciou, betónom a pod. Táto viacplášťové konštrukcia zaručuje maximálnu ochranu proti vlámaniu do trezoru. Hlavným parametrom takto vyrobených trezorov býva bezpečnostná trieda. Bezpečnostná trieda nám určuje mieru bezpečnosti daného trezoru a čas za ktorý sa prípadný páchateľ dostane do daného trezoru. Každé bezpečnostnej triede následne zodpovedá aj výška uschovávané finančnej hotovosti alebo možnosti uschovať cennosti a dôležité dokumenty. Viac o bezpečnostných triedach v kapitole bezpečnostnej triedy. Pre majiteľov trezoru je tiež dôležité, že certifikovaný trezor možno poistiť vrátane jeho obsahu a každá poisťovňa bude vyžadovať doklad o certifikáciu a krajinu pôvodu. Vždy dbajte na zvýšenú opatrnosť pri nákupe trezoru, a vyžadujte vždy certifikát a krajinu výrobcu. Certifikované trezory zaistí svojmu majiteľovi maximálnu ochranu a istotu, že trezor zodpovedá všetkým platným normám a pri výrobe boli použité tie najkvalitnejšie materiály a technológie.

SEJF

Týmto názvom sa vyznačujú vo veľkej väčšine jednoplášťové bezpečnostné schránky, ktoré svojou konštrukciou a mierou bezpečnosti umožňujú ukladať veci malej hodnoty. Oproti certifikovaným trezorom je miera bezpečnosti veľmi malá a ich použitie je obmedzené na ukladanie menej hodnotných vecí. Tieto sejfy nebývajú certifikované a veľká väčšina z týchto výrobkov je nevalnej kvality. Miera zabezpečenia je u týchto sejfov veľmi malá a možno ich otvoriť aj voľným buchnutím päste. Preto si pri nákupe dávajte veľký pozor na tieto výrobky a vždy u predajcu žiadajte doklad o krajine pôvodu. Dnešný trh je zaplavený týmito nekvalitnými čínskymi nepodarky, ktoré svojim budúcim majiteľom prinesú viac škody ako úžitku. V otázke bezpečnosti sa nevypláca šetriť nieto v prípade, že budete potrebovať bezpečne uložiť Vaše cenné veci, hotovosť, dokumenty alebo dokonca strelné zbrane. Už obchodník, ktorý ponúka tieto sejfy nie je špecialista v odbore a zákazník by sa mal vyvarovať nákupu u týchto rádoby špecialistov.

 

Správny výber

Pri nákupe vhodnej bezpečnostnej schránky by si mal každý budúci užívateľ uvedomiť akú mieru bezpečnosti vyžaduje a ako cenné veci bude ukladať. Prvým smerodajným ukazovateľom je výška uloženej finančnej hotovosti alebo cenností. Ďalším ukazovateľom pri výbere môže byť napr. Počet ukladaných zbraní alebo dokumentov. Potrebujete trezor, ktorý je certifikovaný na utajenie dôležitých informácií? Toto všetko je veľmi dôležité pri správnom výbere trezoru. Podľa týchto ukazovateľov je možné vybrať vhodný trezor alebo sejf. Všeobecne platí, že čím vyššia ukladaná hotovosť, tým vyššia bezpečnostná trieda. Podľa vyššie zmienených kapitol je dané, že trezor si kupuje v prípade ukladania cennejších vecí a hotovosti a takisto pri dosiahnutí určitého počtu ukladaných zbraní. Vždy je nutné si uvedomiť akú hodnotu majú pre Vás ukladané veci a tiež či ak sa rozhodnete tieto veci alebo hotovosť poistiť. Preto je vždy nutné sa obrátiť v prípade cennejších vecí a hotovosti na svojho poisťovacieho poradcu a zistiť aký typ trezoru alebo sejfu potrebuje. Každý špecialista v tomto odbore Vám rád vysvetlí danú problematiku a bezpečne navedie k správnej kúpe.

Vždy dbajte na zvýšenú opatrnosť pri nákupe trezoru, a vyžadujte vždy certifikát a krajinu výrobcu.

V súčasnej dobe je trh zaplavený množstvom nekvalitných trezorov, ktoré nezodpovedajú miestnym zákonným predpisom a krajiny pôvodu väčšinou býva neurčitá. Predajca ponúkajúce trezory sa krajín mimo EÚ alebo s pochybnými bulharskými či rumunskými certifikáty nie je špecialista v Dann odvetví a každý zákazník by sa mal mať na pozore. Taktiež si dávajte pozor na obchodníka, ktorý ponúka nekvalitné čínske sejfy a bezpečnostné schránky a zároveň trezory a trezorové skrine. Väčšinou sa jedná len o priekupníkov, ktorí sa snažia predať akýkoľvek tovar a nie sú výhradne špecialistami. Na našom trhu je toto bežná súčasť obchodovania a neznalý zákazník nemá šancu spoznať, že sa nejedná o naozajstné odborníkmi v danom odbore.

Nastavenia súborov cookie
Nastavenie súborov cookie, ktoré chcete používať
vždy aktívny
Nastavenia súborov cookie