Vrátenie tovaru

 

Ak nie ste s tovarom spokojní, môžete ho v zákonnej lehote vrátiť.

Podmienky pre vrátenie tovaru
Od kúpnej zmluvy je možné odstúpiť do 14 kalendárnych dní.
Lehota 14 dní začína plynúť nasledujúci kalendárny deň po prevzatí tovaru.
Odstúpenie od kúpnej zmluvy v písomnej podobe musí byť dodávateľovi doručené najneskôr v posledný deň 14 dňovej lehoty. Nestačí ho v tento deň iba odoslať.
Rozbalením tovaru nezaniká právo na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu. Tovar nemusí byť vrátený v originálnom obale, avšak dodávateľ má právo na úhradu nákladov spojených s novým balením tovaru.
Je možné vrátiť aj tovar použité, avšak dodávateľ má opäť právo na úhradu nákladov spojených s uvedením tovaru do pôvodného stavu. Tieto náklady môžu teoreticky dosiahnuť aj plné ceny tovaru.
Dodávateľ nehradí dopravné smerom od kupujúceho späť.
Predajcovia je daná povinnosť vracať poštovné, avšak teraz je stanovené, že iba vo výške najnižšieho predajcom ponúkaného poštovného (39, -EUR).

Nastavenia súborov cookie
Nastavenie súborov cookie, ktoré chcete používať
vždy aktívny
Nastavenia súborov cookie